Ayooni gif

עיוני הוא סרט המזמין את הצופים בו למסע לאורך גדר ההפרדה. מצלמה חולפת על פני הגדר בתנועה אופקית, ועוקבת אחרי רצועות של פוסטרים שנתלו על גביה באיזור מזרח ירושלים. עבודת העריכה מתייחסת לגדר ההפרדה כסליל של פילם 35 מילימטר, ומדמה את התנועה לאורך הגדר לתנועה של גלגל מקרן הקולנוע. האצת התנועה מפעילה את הגדר כזואיטרופ, ומנפישה את הפוסטרים  התלויים על הגדר. העבודה על הסרט עדיין לא הושלמה, אך הגרסה הזמנית שלו הוצגה בתערוכת 'ארס קמפוס' בפסטיבל ארס אלקטרוניקה (לינץ אוסטריה),  וניתנת לצפייה ברשת.