diggin היא עבודה שהכנתי לכבוד תחרות של סרטוני רמיקס לקולנוע הישראלי. החומרים מקורם בסרטי הקאלט 'סאלח שבתי' ו'תעלת בלאומילך' של אפרים קישון, וההשראה מגיעה מהביצוע המושלם של בומבה צור לתפקיד בלאומילך. לרוע מזלי, העבודה הגיעה רק עד לשלב הגמר בתחרות, ולא הצליחה להתרומם מעבר לרעש הכללי. נו .שוין, לפחות אני יכול להתנחם בפרס היצירה הציונית