תיעוד של התגובה שלי לתרגיל דיוקן עצמי בשיעור צילום – פעולת 'שתילה' ידנית  של הדמות שלי בתמונות פייסבוק של שמונה מחברי. התמונות 'המחודשות' הוצגו כתמונות הפרופיל של בעלי התמונות המקוריות, ועירבבו קצת את כל השיט הזה של זהויות ברשת.

[תודה למשתתפות ולמשתתפים]